• V rámci projektu sa žiaci 2. stupňa našej školy učia naprogramovať micro:bit v blokovom prostredí MakeCode. Výsledky práce niektorých žiakov si môžete pozrieť na stránkach projektu.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Oznam pre žiakov v karanténe

      3. 3. 2021

      I v prípade negatívneho PCR testu, celú dobu karantény musíte dodržať.

      Účinnosť vyhlášky: 8. február 2021 • Štrnásťdňová izolácia s RT-PCR testovaním najskôr na ôsmy deň sa bude uplatňovať aj v prípade úzkych kontaktov pozitívne testovaných osôb. Štrnásť dní sa začína počítať od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Táto lehota platí aj v prípade, že výsledok vášho testu je negatívny, a to z dôvodu, že sa u osôb ešte môžu prejaviť klinické príznaky. Štrnásťdňovú izoláciu je potrebné dodržať aj v prípade, že osoby sú bezpríznakové a bez testovania. Ak sa u nich klinické príznaky prejavia, o termíne ukončenia karantény rozhoduje ošetrujúci lekár.

     • Do piatku zostávame bez zmeny

      2. 3. 2021

      Do piatku pokračujú prvostupniari v prezenčnom vyučovaní v škole bez obmedzení. Zmeny nastávajú, podľa terajšieho rozhodnutia ministra školstva až od 8.3.2021, kedy by mali nastúpiť iba žiaci, ktorých obaja rodičia chodia do práce. Priebežne budeme informovať o prípadných zmenách a doplneniach.

     • Oznam

      2. 3. 2021

      Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska.

      Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. „Pre týchto rodičov budú otvorené MŠ a prvý stupeň ZŠ aj naďalej. Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk. Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole,“

     • Harmonogram testovania v sobotu 6. 2. 2021

      5. 2. 2021

      Miesto: Kultúrny dom v Dolnej Marikovej

      8.00 – 9.30 hod. - testovanie po jednom zo zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu a 1. stupeň základnej školy v Dolnej Marikovej

      - testovanie personálu MŠ, ZŠ, Šj v Dolnej Marikovej

      9.45 – 11.15 hod. - testovanie po jednom zo zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu a1. stupeň základnej školy v Udiči

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 5. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Dolná Mariková 470
   • dolnamarikovazs@gmail.com
   • 042/4356173, 0907920541
   • Dolná Mariková 470, 018 02
   • 36125822
   • Mgr. Ivana Markovičová
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje